[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>AQUEST ANY HEM ESTRENAT DESPATX !!!!<\/p>\r\n<p>SEGUIM al carrer de l'Hospital, per&ograve; ens trobareu al n&uacute;mero 22.<\/p>\r\n<p>Esperem que els sigui f&aacute;cil trobarnos i trobin m&eacute;s acollidor l'espai destinat a rebrels i atendrels els propers anys.<\/p>\r\n<p>Obrim als matins&nbsp; de dilluns a divendres . Tardes amb visita concertada. Recomanem trucar abans per reservar hora.<\/p>\r\n<p>El nostre tel&egrave;fon fixe &eacute;s 972 821805 i el m&ograve;bil 687 740275&nbsp;<\/p>\r\n<p>SEGUIM oferint el nostre tracte personal al que vost&eacute;s estan acostumats. Tenim uns clients amables que ens s&oacute;n fidels desde l'any 1993 que vam obrir portes&nbsp; i comptem amb t&uacute; per ampliar el nostre ventall de clients.<\/p>\r\n<p>GRACIES a tots vosaltres per la confian&ccedil;a depositada durant tots aquests anys, per recomanar.nos als vostres familiars i amics i per fer.nos cr&eacute;ixer.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

AQUEST ANY HEM ESTRENAT DESPATX !!!!

SEGUIM al carrer de l'Hospital, però ens trobareu al número 22.

Esperem que els sigui fácil trobarnos i trobin més acollidor l'espai destinat a rebrels i atendrels els propers anys.

Obrim als matins  de dilluns a divendres . Tardes amb visita concertada. Recomanem trucar abans per reservar hora.

El nostre telèfon fixe és 972 821805 i el mòbil 687 740275 

SEGUIM oferint el nostre tracte personal al que vostés estan acostumats. Tenim uns clients amables que ens són fidels desde l'any 1993 que vam obrir portes  i comptem amb tú per ampliar el nostre ventall de clients.

GRACIES a tots vosaltres per la confiança depositada durant tots aquests anys, per recomanar.nos als vostres familiars i amics i per fer.nos créixer.


Cargando datos. Un momento, por favor...